Webinar "Interkomprehensja w procesie nauczania i uczenia się języka, czyli jak prowadzić ucznia do..."

Agenda


Bezpłatne webinarim dla nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Organizator: Wydawnictwo Prolog

Prowadząca: dr Agnieszka Jasińska

Data: 25 marca 2019 r., poniedziałek, o 21.00

Czas trwania - 1 h.


"Interkomprehensja w procesie nauczania i uczenia się języka, czyli jak prowadzić ucznia do samodzielnych odkryć językowych."

Wielu nauczycieli stosuje w nauczaniu języka techniki prezentowania materiału podając go niejako ‘na tacy’. Tymczasem warto w nauczaniu wdrażać takie elementy, które umożliwią uczącemu się większą samodzielność w dekodowaniu znaczeń, czy reguł gramatycznych. To spore wyzwanie, ale i satysfakcja z efektu większa. Podczas naszego webinarium przedstawimy techniki pracy umożliwiające  promowanie domysłu językowego. Dokumenty europejskie nazywają tę umiejętność stosowania domysłu interkomprehensją, czyli zdolnością dekodowania znaczeń na podstawie wiedzy ogólnej, znajomości języków i tendencją do spontanicznego formułowania wniosków i budowania reguł. Interkomrehensja nie musi dotyczyć jedynie rozpoznawania słownictwa, choć to akurat jest najbardziej naturalne. Stosowanie interkomprehensji może również dotyczyć gramatyki. W czasie webinarium oprócz krótkiego opisu technik interkomprehensywnych pokażemy też wiele ćwiczeń.

* Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

Email has been sent

[message]

Prolog Publishing

Agnieszka Jasińska

dr Agnieszka Jasińska, nauczycielka języków obcych i języka polskiego jako obcego, współautorka serii do nauki polskiego "Hurra!!! Po polsku" i innych.
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej zarówno wśród młodzieży szkolnej, jak i w grupach dorosłych. Prowadziła kursy ogólne i specjalistyczne, współtworzyła programy do nauki polskiego jako obcego w firmach i instytucjach publicznych. Od lat współpracuje z Kolegium Kultury i Języka Polskiego w Berlinie prowadząc szkolenia dla nauczycieli polskiego w Niemczech. Obroniła doktorat dotyczący roli domysłu językowego w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym jako metodyk i Uniwersytecie Ekonomicznym jako lektor języka polskiego w grupach o różnym poziomie zaawansowania. Zawodowo interesuje się problematyką związaną z domysłem językowym, interkomprehensją, bilingwizmem, historią języka, kulturą i nauczaniem grup specyficznych. Prywatnie lubi czytanie reportaży, książek poświęconych historii i polityce. Kocha podróże, muzykę i naukę języków krajów, do których jeździ.